17 Kas 2010

Tanrıların Doğuşu, İşler ve Günler

Olympos dağının musa'ları,
Zeus'un adaletini söyleyin, ya da söyletin bana;
Esinleyin beni, çünkü kardeşim perses'e kimi gerçekleri açımlamak istiyorum.

Dünyada iki tür kavga vardır:
biri insanı çalışmaya iter, öbürü adaletsizliğe.
ikinci yoldan giden birinciyi hor görür:
vaktini davalarla geçirip çalışmaz.
oysa çalışma insan için doğa yasasıdır,
zeus'un koyduğu yasalardan kaçınılmaz,
prometheus efsanesi buna örnektir.

çalışmayan haksızlığa, ölçüsüzlüğe başvurmak zorunda kalır,
bunun sonuçları ise insanlığı yıkıma götürür:
soylar efsanesi kanıttır. 

Hak ve ölçü dışına çıkmamak insan için baş kuraldır,
yalnız hayvanlar uymaz bu kurala.
kral - yargıçların ve perses'in kulaklarına küpe olsun bu sözler:
haksızlık yolu suç yoludur, suç işleyen cezasını bulur
ben sana söylüyorum, kardeşim perses, aklını başına topla.
kötü yolundan dön, gel kendini çalışmaya ver.
çalışmanın doğru yolu yordamını öğrendin mi, kolay olur, çalışma insana saygınlık ve zenginlik sağlar 
ama nasıl çalışacağını bilmeli insan,
gel sana kendi bilgi ve görgülerime dayanarak öğreteyim bunu.
önce genel kurallar:
komşularınla iyi ilişki kur,
tutumlu ve ölçülü ol,
aşırılıktan sakın,
her işi zamanında yap;
tarım işlerine elverişli mevsimler şunlardır;
denizciliğe elverişli aylar ve günler şunlardır;
evlenme çağı da şudur.
dinsel kurallara saygılı ol,
gelenek ve görenekçe saptanmış töreleri uygula ve uğurlu uğursuz günleri bilerek davran .
böyle yaptın mı mutlu olursun.