10 Haz 2010

İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı

Cenevre'de
saatçi ustası olan babasının yanından ayrılan,
mesleksiz,
işsiz, parasız
ve hiçbir toplumsal estate ile bağlantısı olmayan
Jean-Jacques Rousseau,
yeni bir çağın oluşumunun öncesinde,
çağımızın birçok sorunlarını yaşayacak
ve
bunları düşünüp değerlendirmeye çalışacak olan
yeni bir insan tipinin ilk örneği...
(Arka kapak'dan)

“Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip “Bu, bana aittir” diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun gerçek kurucusu oldu” (sayfa 135)

“Doğa halinde hemen hiç bulunmayan eşitsizlik... mülkiyetin ve kanunların yerleşmesiyle sabitleşir ve yerleşir”(sayfa 177)

“İnsanların sahip oldukları bilgiler içinde en fazla yararlı ve en az ilerlemiş olanı, insan hakkındaki bilgi gibi görünüyor; Delphes tapınağındaki yazıtın (Kendini tanı) tek başına ahlakçıların bütün iri kitaplarından çok daha önemli ve güç bir temel kural içerdiğini söylemeye cesaret ediyorum...Çünkü insanlar kendilerini tanımaya başlamazsa, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı nasıl bilinebilir (sayfa 79)

COTE: [TUR-1] [ROUS-33090]
(200 sayfa)